Opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis afgerond

De opgedane kennis van de anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en psychologie geeft mij nog meer inzicht in lichamelijke en geestelijke processen waarmee ik cliënten beter kan ondersteunen en begeleiden in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. 

Voor het medische deel van de opleiding heb ik een scriptie geschreven over DCIS (Ductaal Carcinoom In Situ). Deze diagnose kan een vrouw krijgen na een biopt dat wordt gedaan als er op een mammografie verdachte kalkspatjes zijn gezien. Over de standaard behandeling hiervoor (operatie en bestraling of amputatie) is veel discussie. Om deze reden is er een groot onderzoek gestart. Wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met mij op. Voor het onderdeel psychologie heb ik een essay met de titel "Invloed van voeding op de puberteit in de westerse cultuur" geschreven. Ik heb onderzoek gedaan naar de vraag of ons huidige, ongezonde voedingspatroon wel/niet de oorzaak is van de vervroegde puberteit. 

Vervolgopleiding: Orthomoleculaire Therapie volgens de kPNI

Na bovenstaande opleiding was ik op zoek naar verdieping van de pathologie. Ik houd me al jaren bezig met de vraag waarom iemand bepaalde klachten of een bepaalde ziekte krijgt, wat  de oorzaak van deze klachten en ziektes is. Nog interessanter: kun je er iets aan doen, is er herstel of genezing mogelijk of hoe kun je het lichaam zo goed mogelijk ondersteunen, wat zijn betrouwbare meetinstrumenten en hoe kun je klachten en ziekten voorkomen en topfit blijven?

Dat is de reden dat ik nu de opleiding Orthomoleculaire Therapie volgens de kPNI (klinische Psycho-Neuro-Immunologie) volg. Deze opleiding sluit precies aan bij mijn vragen en zoektochten. Alles is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en onlangs volledig getoetst aan de laatste wetenschappelijke onderzoeken.

De aandacht gaat bij deze opleiding niet naar symptomen (de foto) maar naar de oorzaken (de film). Soms kan het  zinvol en belangrijk zijn om symptomen te bestrijden om tijd te winnen om de oorzaak te onderzoeken. Daarna wordt een integraal persoonlijk behandelplan opgesteld wat uitgaat van voedings- en bewegingsadviezen en eventueel aanvullen van (tijdelijke) tekorten of ondersteunen van het lichaam en andere leefstijladviezen.

Ik heb veel ervaring met o.a. het in balans brengen van een verzwakt of overactief immuunsysteem, het aanpakken van laaggradige ontstekingen en energietekorten waaronder vermoeidheidsklachten, darmproblemen, allergieën en schildklierproblematiek. Een immuunsysteem wat uit balans is of een laaggradige ontsteking is het begin van veel ziektebeelden.